Camera Mouse és un programa gratuït que us permet controlar el punter del ratolí a la pantalla de l’ordinador només movent el cap. Mitjançant una webcam.