Match Up, també conegut com memori, és un joc de cartes en què totes les cartes es col·loquen cap per avall sobre una superfície i dues cartes es voltegen cap per amunt en cada girar. L’objectiu del joc és convertir a través de parells de cartes del mateix valor. El joc acaba quan l’últim parell ha estat recollit.