App desenvolupada per inventar històries basades en les imatges que apareixen als daus. Disposa de varies opcions de configuració com: escollir varies temàtiques, quantitat de daus, etc.