Dino Rock, és una versió simplificada de jocs de l’estil dels clàssics Guitar Hero, Dance
Dance Revolution o Guitar Freaks o alguns de més actuals com Piano Tilt o similars.

Aquesta tipologia de jocs basa el seu funcionament en la reproducció de cançons mitjançant un “pentagrama vertical” per on van caient les notes i el jugador ha de prémer les tecles corresponents en el moment adequat.

Dino Rock, a diferència dels anteriors, comença amb una dificultat baixa i simplificada de només tres tecles. Aquesta dificultat escala ràpidament però manté el funcionament amb tres tecles.

Les notes estan representades per tres colors diferents, que també corresponen al color del dinosaure en qüestió. Les notes taronges situades a l’esquerrada reaccionen a la tecla de direcció/fletxa esquerra, les notes verdes situades al centres reaccionen a la tecla de direcció/ fletxa avall i, per últim, les notes blaves situades a la dreta reaccionen a la tecla de direcció/fletxa dreta.

Aquest joc requereix un nivell elevat de coordinació i reacció entre l’usuari i l’ordinador. No és recomanable per aquells usuaris amb baixa motricitat fina.