En aquesta pàgina trobarem diferents jocs per treballar la percepció visual.

La majoria estan plantejats de la mateixa manera: s’exposen diversos dibuixos entre els quals s’han d’assenyalar aquells que són iguals al model donat. Després, es presenten de nou diversos objectes però, en aquesta ocasió, s’ha d’assenyalar l’objecte diferent a la resta dels exposats.