El joc consisteix a fer que el personatge esquivi els diferents obstacles que li apareixen mentre corre damunt dels troncs (Log) que rodolen (Run).

Per aconseguir-ho el jugador ha de saltar l’obstacle o bé acotar-se per tal d’esquivar-lo. Per fer-ho s’haurà de guiar mitjançant el ratolí i les fletxes que apareixen quan el cursor passa de la meitat superior -fletxa indicant cap amunt per tal de fer saltar el personatge- a la meitat inferior del joc -fletxa indicant cap a baix per tal de fer acotar el personatge-.

El joc s’acaba en el moment en què s’aconsegueixen esquivar cinc obstacles diferents.

Només és necessari utilitzar el ratolí per a jugar-hi. Una altra alternativa és utilitzar un dispositiu tàctil i interaccionar amb els dits.