Un joc bàsic de causa-efecte basat en la interacció entre l’usuari i l’ordinador mitjançant el micròfon.

En el moment en què l’usuari fa algun soroll les pilotes reaccionen a la intensitat d’aquest soroll.

Funciona molt bé amb aquells usuaris amb baixa mobilitat i interacció amb l’entorn i, per altra banda, també serveix d’exemple per introduir nous perifèrics i noves formes d’interactuar amb un ordinador amb aquells usuaris que es vulgui a profunditzar més l’ús de l’ordinador.

Per tant necessitarem un micròfon o una webcam amb micròfon integrat, actualment quasi totes en tenen.