Aquest joc és una reproducció de l’original, anomenat també Simon Says, el qual es basa a anar memoritzant i repetint els moviments que fa la màquina. Cada moviment correspon a una tecla que s’il·lumina i fa un so.

Com podeu veure en la pantalla inicial trobem dues dificultats i a la cantonada inferior esquerra l’opció freestyle.

La dificultat 1 bàsicament és una simplificació i només s’ha de repetir un moviment de la màquina. A la següent ronda aquest serà un altre però només s’ha de repetir aquell únic moviment.

La dificultat 2 és el joc original. Consisteix a repetir tots els moviments que fa la màquina, a cada ronda que se supera se li suma un nou moviment.

El sistema freestyle permet al jugador experimentar amb les diferents tecles que té el joc.

Mitjançant aquest joc es vol treballar la memòria a partir de cadenes, curtes o llargues, d’estímuls visuals i auditius. La forma d’interacció amb el joc està pensada per fer-se amb el cursor del ratolí encara que també s’ha implementat que cada botó del Simon correspongui amb els números indicats.

Una altra de les habilitats que treballa és la coordinació entre la pantalla i el perifèric utilitzat, teclat, switcher o makey-makey.

Recordeu, per començar a jugar heu de fer clic a la bandera verda ( )