El joc consisteix a fer que el Simon tingui els mateixos ulls oberts/tancats que al mirall.

Per fer-ho el jugador només haurà de clicar als diferents ulls i d’aquesta forma els podrà obrir o tancar.

Finalment un cop s’hagin encertat cinc combinacions diferents el joc s’acabarà.

La idea principal d’aquest joc és treballar l’associació d’acord amb les dues imatges.

Només és necessari utilitzar el ratolí per a jugar-hi. Una altra alternativa és utilitzar un dispositiu tàctil i interaccionar amb els dits.