Versió del popular joc anomenat Tic Tac Toe pels americans i que nosaltres anomenem Tres en ratlla.

Aquesta versió es difereix de les altres perquè abans de poder col·locar una creu o rodona en el taulell s’ha de resoldre una operació matemàtica. Dintre dels diferents nivells de dificultat recomanem jugar amb els formats Addition (Sumar) i Substraction (Restar) de l’apartat Easy (Senzill), ja que són operacions que es poden fer amb els dits i seria una bona forma de començar a introduir aquests conceptes. Podeu veure a què ens referim en la imatge inferior.