Els polsadors bluetooth són la nova generació de polsadors. A diferència dels utilitzats fins ara, amb connector mini jack de 3,5mm aquests són inhalàmbrics i per tant funcionen sense cable, cosa que ens proporciona més flexibilitat a l’hora d’ubicar-los. També fa que ens saltem el pas de connectar-lo da través del ratolí ja que estableix una comunicació directe amb el dispositiu. Gràcies a això ens permet utilitzar-lo en tauletes, cosa que amb els altres no podíem. A més a més incorpora dos polsadors simultanis.