En aquesta pàgina trobaràs jocs pensats per poder-se utilitzar mitjançant un sistema de control de mirada com per exemple el Tobii