El joc conseisteix en que el personatge de color blau es deixi caure sobre el balanci per tal d’impulsar el personatge de color vermell i es capbusi a la piscina/palangana d’aigua.

Per tal de moure el personatge blau farem servir la tècnica de clicar i arrossegar (Click&Drag), recordem que aquesta tècnica pot donar alguns problemes a l’hora de mantenir el clic en alguns usuaris, de forma vertical. Arrossegarem el personatge blau cap a la part superior del joc tot calculant la força necessaria per fer arribar el vermell a la palangana.

Un cop s’hagui aconbseguit fer capbussar el personatge vermell un total de cinc vegades, el joc s’haurà acabat.

Només és necessari utilitzar el ratolí per tal de jugar-hi. Una altre alternativa és utilitzar un dispositiu tàctil i interaccionar amb els dits.