El departament de NNTT ús presenta una formació, en format tutorial i de curta durada, sobre una eina molt útil per complementar les vostres presentacions, sobretot en format presencial.

Mentimeter treballa al núvol i aporta un format interactiu a les presentacions mitjançant dispositius intel·ligents, mòbils o tauletes, des d’on poden contestar preguntes i nosaltres podem recopilar informació a temps real.

Esperem que sigui una formació útil per a totes!